FANDOM


Ukraińska Republika Ludowa to kraj proklamowany w 1917 roku po abdykacji Cara Mikołaja II przez Ukraińską Radę Centralną, która ogłosiła Ukrainę niepodległą. Przez pierwsze lata swojego istnienia Ukraina prowadziła spór z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską SRR oraz, w wyniku zjednoczenia z Zachodnioukraińską RL, Polską. Ostatecznie, po zawieszeniu broni z II Rzeczpospolitą i wspólnym wysiłku zbrojnym przeciw RFSRR, URL i II RP podpisała Traktat Ryski z roku 1921, w którym Ukraina, wraz z Białorusią zostały autonomicznymi państwami, a maksymalny zasięg wojsk armii polskiej nakreślił granicę ostateczną II RP, tym samym pozbawiając URL całości terenów byłej ZURL, a Białorusi znacznego skrawka zachodnich terenów spornych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.