FANDOM


Republika Czerwonego Zagłębia - pierwsze państwo socjalistyczne, powstałe w 1905 roku na fali rewolucji 1905.

HistoriaEdytuj

Powstanie Jego powstanie było spowodowane ogromnym kryzysem w Zagłębiu - zamykano zakłady, przez co ludzie tracili pracę i umierali z głodu na ulicach. Czarę goryczy przegięła krwawa niedziela w Petersburgu. 13 dni po niej robotnicy z fabryki kotłów parowych Wilhelm Fitzner & Konrad Gamper rozpoczęli strajk na Sielcu, w tamtym czasie uznawanego  za centrum miasta. W strajku wzięło udział ponad 10 tys. ludzi - robotników i ich rodziny, domagających się 8-godzinnego dnia i 5 dniowego tygodnia pracy, wolnych związków zawodowych, zabezpieczeń socjalnych, wyższej płacy, poprawy sytuacji i niepodległości od Rosji.
Pochód dotarł do Milowic, następnie skierował się do kopalni Saturn. Śpiewali pieśni, wtedy to Czerwony Sztandar został uznany za hymn przyszłej republiki. Do pochodu dołączali się robotnicy z huty Katarzyna, zakładów Gwarectwa Hrabia Renard, zakładów rodziny Dietlów, Schönów, Lamprechtów, zakładów Deischla oraz z Kopalń Sosnowca oraz pobliskich miast i wsi.
Dnia następnego, 5 lutego pochód liczył już 50 tys. osób. Tego dnia powstały główne organy strajkowe, Okręgowy Komitet Robotników Zagłębia Dąbrowskiego Polskiej Partii Socjalistycznej, Zagłębiowski Komitet Strajkowy, Ogólnozagłębiowskie Zgromadzenie Delegatów i Robotników. Demonstracje popierał PPS, SDKPiL oraz Endecja. Duża demonstracja odbyła się 9 lutego pod hutą Katarzyna. Do jej pacyfikacji wysłano polaka - kapitana Antoniewicza, jednak nie podołał zadaniu. Został rozszarpany przez wściekłe bojówki PPS-u. Główną przyczyną klęski była zbiorowa dezercja żołnierzy, Rosjan, którzy chcieli pogrzebać swoje rodziny, rozstrzelone w krwawą niedzielę, oraz kozaków, którzy to z kolei, korzystając z okazji, wrócili na Ukrainę, by tam zajmować się rabunkiem. Antoniewicz nie zauważył dezercji ogromnej części jego oddziału i zaniedbanie to przypłacił życiem.
W ten sposób uniknięto ogromnej tragedii, która to mogła by być wielkim ciosem w rewolucję. Strajk pod hutą Katarzyna wzmocnił tzw. Strajk Zimowy, który objął większość zakładów Zagłębia Dąbrowskiego. Podczas jego trwania spisano żądania robotników - dokument, który stał się swoistą konstytucja przyszłej republiki.
Komitet Strajkowy, główny organ przed powstaniem pełnoprawnego państwa, zbierał się kilkanaście razy od 8 lutego do 8 marca. Na jego sesjach wysuwano postulaty ekonomiczne, niepodległościowe, secesyjne. Oprócz postulatów z żądaniami robotników, walczono także o język polski jako oficjalny język oraz o uznanie PPS legalną partią. Powstanie było prowadzone lepiej i miało większe sukcesy niż te, które prowadzono w innych częściach Królestwa Polskiego.
Robotnicy zdobywali powoli władzę w Zagłębiu, okupując fabryki, huty, kopalnie i inne zakłady. Do strajku dołączyli się również chłopi, przeprowadzając rabacje i mordując panów i dziedziców wsi, tworzyli komitety chłopskie.
Aż nadszedł najbardziej wyczekiwany dzień tego roku: 1 maja. Niektórzy to właśnie 1 maja 1905 roku uważają za datę początkową republiki. Wielka fala strajków przetoczyła się przez kraj, a były one krwawe, dla obu stron, nie wliczając Zagłębia, gdzie były krwawe tylko dla caratu. Robotnicy (i Chłopi) zdobywali arsenały i bazy wojskowe, uzbrajali się, powstały pierwsze zorganizowane oddziały pod dowództwem OKR ZD PPS, który od tego momentu zaczął zdobywać większą władzę, spychając Komitet Strajkowy na drugi plan. Członkowie obu organów porozumieli się i część członków zarówno OKR ZD PPS, jak i KS utworzyło Komitet Centralny PPS. Rozwiązano KS, a członkowie Ogólnozagłębiowskiego Zgromadzenia Delegatów i Robotników przeszli do OKR ZD PPS.
Czerwiec 1905 przyniósł walki w Odessie i bunt na Potiomkinie, zaś w Polsce - powstanie w Łodzi. Łódzki PPS mógł liczyć na wsparcie Zagłębiowskiego.
I w końcu nadszedł. Dzień 30 października, powstanie Republiki. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń historii współczesnej. W Polsce na wzór Zagłębia powstawały mikropaństwa/obwody, które następnie dały początek niepodległemu państwu polskiemu. Zanotowano także wzmożone działanie ruchów lewicowych w Europie. Seria zamachów przeprowadzona przez anarchistów, wiece i manifestacje reformistów, oraz przewroty rewizjonistów. Oficjalną pieśnia większości powstałych mikropaństw była międzynarodówka w danym języku (oprócz Republiki Czerwonego Zagłębia, oraz włączonej później do niego Republiki Sławkowskiej, której to hymnem była Warszawianka 1905.)
W budowie...

PolitykaEdytuj

Władza W Republice Czerwonego Zagłębia od 1910 roku odbywały się wolne wybory. Jednak szanse mieli jedynie członkowie PPS. A brak wyborów do sądów uzależniał wybór sędziów od władzy, czyli PPS. Republika była państwem konsekwentnie walczącym z SDKPiL, KPP i innym organizacja Radykalno-Socjalistycznym i Komunistycznym. Ale walki w samym PPS gwarantowały, że nie zdarzały się reelekcje wysokich stanowisk.

Rada KomisarzyEdytuj

W OKR ZD PPS role ministrów odgrywali Komisarze Ludowi. Najważniejszym komisarzem był Komisarz Górnictwa, będący jednocześnie Generalnym Naddyrektorem Górnictwa Węglowego Węgla Kamiennego, Brunatnego, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wysoko w hierarchi byli komisarze: obrony, hutnictwa, przemysłu ciężkiego, spraw wewnętrznych, rolnictwa i ekonomi. Oprócz tego byli także komisarze przemysłu lekkiego, spraw zagranicznych, edukacji i zdrowia. Rada komisarzy nie startowała z takim składem. Obywatele mogli zgłosić referendum stworzenia stanowiska dla nowego komisarza. Tak powołano komisarzy edukacji i zdrowia. W konstytucji widnieje jednak kategoryczny zakaz powstania stanowiska komisarza środowiska naturalnego. Tłumaczyło się to tym, że takie kompetencje już posiada Przewodniczący Polskiego Związku Działkowców Pracowniczych Ogródków Działkowych (do 1914 roku Przewodniczący Zagłębiowskiego Związku Działkowców POD).

Bezpieczeństwo PolitykówEdytuj

Nad bezpieczeństwem polityków stoją specjalny oddział -  Nadprzemszańska Jednostka Wojskowa. Chroni on najważniejsze osoby w państwie i sprawuje warty honorowe.

KulturaEdytuj

Krąg Kulturowy Kultura Zagłębia to kultura Polska (Małopolska), z elementami kultury Rosyjskiej i Niemieckiej (Górnośląskiej). Socjaliści do 1970 roku prawie całkowicie wyplenili kulturę regionalna zagłębia, w jej miejsce rozwinęła się kultura industrialna, a także socrealizm. W niektórych regionach jednak dawna kultura zachowała się aż do czasów Gierka.Zagłębie Dąbrowskie przed XIX wiekiem nazywane było ziemią będzińsko-zawierciańską.
Warunki dla rolnictwa nawet przed dziką rewolucją przemysłową były fatalne, a chłopi zamiast uprawić ziemię musieli wybierać inne zajęcia na przykład pasterstwo, garncarstwo, stolarstwo, handel obwoźny czy przeplatanie koszyków.
W zagłębiowskich wsiach były 3 rodzaje ubiorów: ubiór siewierski, będący ogólnozagłębiowski, ubiór mazowiecki, typowy dla wsi z okolic Częstochowy, oraz śląski we wsiach granicznych.
W mowie codziennej posługiwano się gwarą zagłębiowską.
Obchodzono liczne święta, niektóre nawet w latach 1908-1939, lub po wojnie. Liczne tańce i piosenki towarzyszyły mieszkańcom w życiu codziennym.
Wierzono w duchy pokutujące, różne straszydła, strzygonie, zmory, zwodzijosy, świetliki, topielce, utopce, w leszego, mamony, boginie, trupiszony, guslarzy, czarownice, czorty, rusałki, wiły, wąpierze, ubożęcia, wodjanojich i lykantropów.
Wierzenia te były konsekwentne wykorzeniane aż do ostatnich dni republiki.

GospodarkaEdytuj

PrawoEdytuj

W republice istnieją siły porządkowe - Milicja Obywatelska, i sądownicze - Sądy Robotnicze. Są one całkowicie podporządkowane partii, sędziów jak i wyższych stopniem milicjantów wybierają władze PPS-u. I Sekretarz KC PPS oraz I Sekretarze KO PPS (zwierzchnicy danego okręgu) mogą wydać Milicji rozkaz aresztowania bądź rozstrzelania danego obywatela. Organizowane są branki (obowiazkowy pobór do wojska/milicji według sporządzonej wcześniej listy), łapanki ludzi do PGR-ów (Republika dawała Polsce tanią siłę roboczą, za co Polska odpłacała się sprzedawaniem surowców po niższej cenie).
Nazwa Milicja Obywatelska wzięła się od tego, że w pierwszych latach Republiki siły porządkowe miały bardziej militarny charakter, zajmowały się także wieloma innymi rzeczami, ponieważ brakowało wtedy odpowiednich służb, stad człon Milicja. Zadania te były związane także z pomocą ludziom, stąd człon Obywatelska.
Działą również Tajna Policja - Służba Bezpieczeństwa, stojaca na straży monopartyjności i autorytaryzmu.

MediaEdytuj

Media są frakcyjne, stronnicze, podporządkowane partii.

PrasaEdytuj

Prasowym organem partii jest czaspismo Robotnik, będące wcześniej konspiracyjnym pismem socjalistów.

RadioEdytuj

Pod kontrolą partii były dwie radiostacje: Radio Czerwone Zagłębie, nadające głównie propagandę, i ZagłębieFM, w którego zakresie było kultywowanie historii regionu (głównie XIX wiecznej, robotniczej, górniczej) i muzyka, od pieśni socjalistycznych po nowoczesną muzykę amerykańską.

TelewizjaEdytuj

Tutaj przoduje TVZ  (Telewizja Zagłębie), która nie różniła się od typowego kanału telewizyjnego. W 1951 roku powstał kanał TZ (też Telewizja Zagłębie), nadająca propagandę sukcesu partii.

ReligieEdytuj

W republice istniała dowolność praktyk religijnych, jednak członków partii obowiązywała oficjalna laickość. Wyznawano wszystkie główne odłamy chrześcijaństwa, a także religię mojżeszową. Tylko jednego dnia republika miała oficjalna religię - był to zarazem jej ostatni dzień. Obowiązywał wtedy Kult Gierka.

WalutaEdytuj

Waluta republiki zmieniała się w zależności od wpływów gospodarczych poszczególnych państw. Najpierw był to rubel Królestwa Polskiego, po odzyskaniu niepodległości Marka Polska. W ostatni dzień wprowadzono walutę przyszłe Republiki Nowopolskiej/Gierkowskiej - Złoty Nowopolski.

Główne Ośrodki MiejskiEdytuj

  • Sosnowiec - Stolica Państwa
  • Dąbrowa Górnicza/Czerwona - Największa Aglomeracja
  • Będzin - Stolica Okręgu Będzińskiego/Czerwonego Szklaku Orlich Gniazd
  • Myszków - Stolica Okręgu Myszkowskiego/Czerwonej Ziemi Częstochowskiej
  • Zawiercie - Stolica Okręgu Zawierciańskiego/Czerwonej Jury Krakowsko-Częstochowskiej
  • Olkusz - Stolica Okręgu Olkuskiego/Czerwonej Ziemi Krakowskiej

Terytoria ZależneEdytuj

  • Bagry (niem.: Bagier) - Obszary kopalni piasku niedaleko Abisynii

SymboleEdytuj

PieśniEdytuj

Hymn Republiki Czerwonego Zagłębia - Czerwony Sztandar02:14

Hymn Republiki Czerwonego Zagłębia - Czerwony Sztandar

Hymn Republiki

Hymn Komisarza Górnictwa i Górników02:31

Hymn Komisarza Górnictwa i Górników

Hymn Komisarza Górnictwa i Górników

Hymn Pracowniczych Ogródków Działkowych01:08

Hymn Pracowniczych Ogródków Działkowych

Hymn Przewodniczącego PZD POD

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki