FANDOM


Królestwo Danii- Państwo ulokowane na Półwyspie Jutlandzkim i okolicznych wyspach. Początkowo Duńczycy byli jednym z wielu nordyckich szczepów. Dokonywali najazdów głównie na kraje Słowiańskie, Bałtyckie i na Anglię. Około IX wieku zjednoczony i nawrócony na chrześcijaństwo. W 1397 jeden z członków Unii Kalmarskiej i dominujące w niej państwo. W 1500 roku po upadku unii, zaczęło bratać się z Norwegią widząc rosnącą w siłę Szwecję. Od 1597, po unii realnej z Norwegami Królestwo Danii i Norwegii, choć tak jak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Litwini zostali spolonizowani- i tutaj wkrótce oba narody wymieszały się. Podczas Wielkiej Wojny Religijnej po stronie katolików. W 1788 związek z Norwegią zakończył się. W 1895 weszli w wojnę z Królestwem Anglii  tracąc Nową Funlandię. W Wojnie Światowej członek koalicji koalicji Antyfrancuskiej. Po 1920 odebrano Danii większość kolonii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.