FANDOM


Kronika II Rzeczypospolitej


11 IX 1918 — Nieudana próba puczu przez samozwańczego "marszałka" Józefa Piłsudskiego — przewrót został jednak szybko spacyfikowany przez POZ (Polskie Oddziały Zbrojne).
4 X 1918 — Tajna siatka TWSZ (Tymczasowe Wielkopolskie Siły Zbrojne) wspierając WOP (Wielkopolską Organizację Podziemną) zajmuje prawie całą Wielkopolskę z wyjątkiem Piły oraz Nowego Tomyśla.
12 X 1918 — Powstanie w Lwowie. Ludzie wywieszając biało-czerwone flagi zbuntowali się przeciw władzy Ukraińskiej POZ Małopolska i POZ Polesie rozpoczynają otwartą wojnę z Zachodnioukraińską Republikę Ludową.
18 X 1918 — Drohobycz zostaje zajęta przez Powstańców Galicyjskich utworzona zostaje TRGZ (Tymczasowa Rada Galicji Zachodniej)
30 X 1918 — Zachodnioukraińska Republika Ludowa zostaje zajęta przez Bolszewików, początek wojny Polsko-Bolszewickiej
1 XI 1919 — Zachodnioukraińska Republika Ludowa upada w ręce Królestwa Polskiego
12 XI 1919 — Bitwa o Tarnopol zakończona zwycięstwem Polski. Polska kawaleria oflankowała osłabioną i wyczerpaną Czerwoną Armię która rozbita i pozbawiona generała uciekła do Starokonstantynowa.
24 XI 1919 — Przyspieszony plebiscyt na Górnym Śląsku. Górnoślązacy głosowali za dołączeniem do Polski, a na nowych terenach ogłoszono TRGŚ (Tymczasowy Rząd Górnego Śląska).
28 XI 1919 — Plebiscyt na ziemiach Warmii i Mazur zdecydowana większość była za przyłączeniem się do Polski. Na przyłączonych ziemiach powstaje TRW (Tymczasowy Rząd Warmii).
12 II 1920 — Atak na Polskę ze strony Czechosłowacji, powstaje TSZZ (Tymczasowe Siły Zbrojne Zaolzia).
21 IV 1920 — Armia Polska dociera do Wilna. Do miasta wchodzi polska kawaleria waląc pomnik Lenina. Stan frontu:

23


1 V 1920 — Armia Polska wjeżdża do Kijowa.
21 VI 1920 — Armia Polska wjeżdża do Kijowa.
30 VI 1920 — Amia Polska wjeżdża do Smoleńska
4 VII 1920 — Traktat Ryski. Mapa polski po wojnie:

II RP po wojnie PB

W BUDOWIE!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki