FANDOM


Władcy państwa bałtosłowiańskiego

Wizerunek Imię Krótki opis
Palamon. Палямон

Palemon

Palemon lub Palemons
 • Etruski możnowładca
 • Wywołał wielki bunt Bałtosłowian i stworzył własne państwo
 • Ojciec: Wili, Kowny, Kiernavy i Paligoty
141px-HerkusMantas

Paligota

Paligota, Paalgotaa lub Poliguta
 • Syn Palemona i brat Wili, Kowny i Kiernavy
 • Władca wojowniczy, sprawiedliwy i energiczny
 • Zjednoczył Litwę i podbił Łotwe.
 • Miał trzech synów: Zaltysta, Rymvida i Witolda oraz córkę: Gintare urodzonych przez księżną Ullriche 
Vykintas

Golgota

Golgota, Goliguta, Gogol lub Golgotaa
 • Syn Paligoty i brat Zaltysta, Rymvida, Witolda i Gintare.
 • Władca ugodowy, spokojny i moralny
 • Podporządkował sobie Estów, jednak ich nie podbił
 • Utrzymywał dobre relacje władcami słowiańskimi i germańskimi
 • Pozostawił po sobie dwóch synów: Katysta i Włościchwała
 • Po jego śmierci rozpętała się wojna domowa, która spowodowała rozpad państwa

Znani z imienia władcy Prusów z czasów plemiennych

Wizerunek Imię Krótki opis
Widewuto-legendarny-pruski-wc582adca-ilustracja-z-kroniki-sarmacji-europejskiej-aleksander-gwagnin-krakc3b3w-1611

Widewuto

Widewuto 

lub Weydewuto

 • Zabójca Zaltysta, a w niektórych wresjach legendy - jego syn 
 • Pierwszy wódz pruski, który zmarł bez potomnie
Kriwe

Brutenio

Brutenio
 • Brat i następca Widewuto
 • Reformator religii Bałtów i pierwszy Kriwe
 • Nie pozostawił po sobie potomstwa
150px-Piast

Ulmigane

Ulmigane, Ulgimons
 • Został wybrany na wielkiego wodza 231 lat po Bruteniu wobec zagrożenia ze strony Kultiwera Wielkiego i Imperium Bojów
 • Zabił Kultiwera Wielkiego podczas III wielkiej wyprawy pruskiej
 • Utworzył państwo pruskie
 • Pozostawił po sobie dwóch synów: Diwana i Sigga
Deiwan

Diwan

Diwan lub Deiwan
 • Zdobył władze po ojcu, jako najstarszy syn
 • Panował dwa lata, by zginąć z rąk młodszego brata
136px-Walery Eljasz-Radzikowski, Leszek s. Ziemowita

Siggo

Siggo, Sico
 • Syn Ulmigana i młodszy brat Diwana
 • Zabił starszego brata pozorująć wypadek i przejął samodzielne rządy
 • Po 15 latach zbrodnia wyszła na jaw, a Siggo został wypędzony
23426 5

Surwabuno

Surwabuno
 • Rządził 157 lat po Siggo
 • Władca Pomezanii i Pogezanii, który przyjął chrzest w obrządku katolickim
 • W wyniku próby chrystianizacji poddanych, został wypędzony, a jego państwo rozpadło się

Władcy Galindów zachodnich z czasów plemiennych

Perkunaidzi

Wizerunek Imię Krótki Opis
Siemowit

Perkunai

Perkunai
 • Został wybrany 231 lat po śmierci Brutenia wobec zagrożenia od strony imperium Bojów
 • Pomógł Ulmiganowi zabić Kultiwera Wielkiego i utrzymywał z nim dobre kontakty
 • Stworzył państwo Galindskie
Lestek(leszek)

Patollis

Patollis
 • Zabił własnego ojca i przejął władze w państwie Galindów na siedem lat
 • Wygnał swego brata Perkela i siostrę Mezę
 • Rządził 17 lat po czym sam padł ofiarą spisku swego brata
 • Zmarł pozostawiając trzy córki, które też zostały zamordowane
Siemomysl

Perkele

Perkele
 • Brat Patollisa i syn Perkunaja 
 • Został wygnany wraz z siostrą po zabójstwie Perkunaja przez Patollisa i powrócił siedem lat później
 • Pomścił ojca zabijając brata i przejmując władze na czternaście lat
 • Pozostawił syna Atiwarsa
Wanda

Meza

Meza
 • Siostra Perkela i Patollisa oraz córka Perkunaja
 • Została wygnana wraz z bratem przez Patollisa i powróciła siedem lat później
 • Przejęła władzę na 3 lata po śmierci Perkela wobec małoletności jego jedynego syna Aitwarsa, jako regentka
 • Za jej panowania Galindowie podporządkowali sobie Jaćwingów i Prusów
200px-LestekTri1581

Aitwars

Atiwars
 • Jedyny syn Perkela, który dożył dorosłości
 • Przejął władzę wraz z osiągnięciem pełnoletności 
 • Kontynuował politykę Mezy podporządkowując sobie żmudzkie plemiona: Karsów, Milzów i Knitów
 • Wyprawiał się aż dziesięciokrotnie do Skandynawii w celach łupieżczych 
 • Zmarł trapiony chorobą w wieku 34 lat niepozostawiając potomstwa
153px-Zbigniew

Pukis

Pukis
 • Przejął rządy w wieku 70 lat po śmierci Atiwarsa, jako staruszek
 • Jedyny syn Patollisa, którzy przetrwał przetrwał prześladowania od strony Perkela, Mezy i Aitwarsa
 • Prowadził politykę pokojową i zmarł bezdzietnie

Bellingowie Cermaitowie

Wizerunek Imię Krótki Opis
Premysl orac

Suerix Fir 'Bolg

Suerix Fir 'Bolg
 • Czwarty władca klaństwa Lugey Wschodniej z dynastii Bellingów Cermaitów
 • Przyjaciel i sojusznik Pukisa, którzy przekazał mu w testamencie swe królestwo
 • Nie był jednak zbyt lubiany i po niespełna roku rządów musiał uciekać

Majdogici

Wizerunek Imię Krótki Opis
Rys16658
Majdog Szlachetny
 • Możnowładca galindski słynący ze swej szlachetności i hojności
 • Został wybrany na nowego władce przez zgromadzenie ludowe wobec wypędzenia Suerixa
 • Zawarł przymierze z władcą Lugey i bratem Suerixa - Naudą sojusz przypieczętowany politycznym małżeństwem
250px-LestekPrim1581

Pikulas

Pikulas
 • Syn Mejdoga i przyjaciel ostatniego Perkunida - Pukisa
 • Przejął władze po śmierci ojca na wskutek zbrojnej interwencji Bojów
 • Prowadził liczne kampanie przeciwko Słowianom
1400327793mieszko17052014-
Patriamp
 • Najstarszy syn Pikulasa i rywal Mejdoga Złotookiego
 • Wygnał swego młodszego brata wraz z siostrami z królestwa i przejął rządy
 • Ponowił łupieżcze wyprawy do Gotlandii
 • Zmarł najprawdopodobniej otruty po pięciu latach rządów
Mindaugas (1835)
Mejdog Złotooki
 • Młodszy brat, a zarazem brat Patriampa i syn Pikulasa
 • Został władcą Galindów po śmierci brata i odparciu najazdów Żmudzinów i Bojów
 • Zmarł po 20 latach od przejęcia władzy
Vygdagos

Vygdagos

Vygdagous
 • Po śmierci Mejdoga Złotookiego, jego syn Vygdagous podzielił państwo między swoje liczne rodzeństwo samemu jednak przejmując władzę zwierzchną, jako najstarszy syn
 • Kontynuował agresywną politykę ojca zdobywając ziemie Kulene w Żmudzi południowo-zachodniej i wyprawiając się wielokrotnie do Danii
 • Wsparł kandydature Woldy I Grubego z rodu Bellingów na władce imperium Bojów
 • Zginął podczas norvikańskiej inwazji pod wodzą arystokratycznego wikinga imieniem Dorimunta, a Galidnia, Prusy, Jaćwież i część Żmudzi weszła w skład nowopowstałego księstwa Dorix

Księstwo Dori-Dorix

Wizerunek Imię Krótki Opis
Dorimunt

Dorimunt II Walwoży

Dorimunt Walwoży
 • Syn Helgundy z Nerix i Dorimunta I z rodu walwożych
 • Dokonał tego, czego nie dokonali jego liczni poprzednicy - podbił Galindie, Prusy, Jaćwież i Żmudź zachodnio-południową Żmudź tworząc na jej terytorium księstwo Dori
220px-Rolf krake by Frolich

Ottoryk I Wyzwoliciel

Ottoryk Wybawiciel
 • Jedyny syn Dorimunta II i pruskiej możnowładczyni Medeiny
 • Stłumił spisek przeciw jego władzy i został księciem Dorixu
 • Miał trzy córki i dwóch synów: Otta i Sygurda brutalnego
 • Podbił większość Żmudzi
 • Zginął z rąk swego starszego syna - Sygurda, który został przepędzony
Bayeux biskup Odo

Otto Miłościwy

Otto Miłościwy
 • Rozpoczął rządy po śmierci Ottoryka Wybawiciela i przepędzeniu Sygurda brutalnego za pozwoleniem władcy Norwiku
 • Zreformował administracje, uregulował hierarchie społeczną, zaprzestał germanizacji Bałtów i pogodził się z możnymi
 • Rozpoczął pierwsze wyprawy łupieżcze do bojowiańskiej Lugey
 • Uzyskał wbrew woli władcy Norwiku koronę i uczynił księstwo Dori królestwem
Images

Sygurd Brutalny (na łodzi)

Sygurd brutalny
 • Syn Ottoryka i jego zabójca, skazany na banicje
 • Przejął władze po bezpotomnej śmierci brata Otta za zgodą władcy Norwiku, lecz zobowiązał się do zależności lennej wobec niego
 • Odnowił germanizacje Bałtów, stłumił I Powstanie Pruskie i wielokrotnie najechał bojowiańską Lugeye
 • Zginął z rąk własnych ludzi
Wiking

Dorimunt Okrutny

Dorimunt Okrutny

 • Wraz z Klodianem jedyny potomek Sygurda z prawego łoża
 • Walczył z państwem Norvik pragnąc korony królewskiej
 • Zginął w walce z Litwinami na ziemi Altys (tożsamej z Olitą)
Portrait Roi de france Clodion

Klodian

Klodian Słaby
 • Brat Dorimunta, który po śmierci starszego brata w walce - pozabijał wszystkich swych przyrodnich braci i sióstr stając się niepodzielnie szóstym i ostatnim władcom państwa Dori
 • Sprawował nieudolne rządy
 • Za jego panowania wybuchło II Wielkie Powstanie Prusów w wyniku, którego Klodian i wszyscy germanie zostali zabici, a państwo Dorix przestało istnieć
 • Późniejsi kronikarze nadali mu przydomek ,,Słaby"

Znani "starsi" kungisi Jaćwingów

Wizerunek Imię Krótki Opis
Jacwingowie-ubior

Skomand

Skomand
 • Jeden z pięciu wielkich kungisów Jaćwingów z początku XIII wieku.
 • Przedstawiciel dynastii Komatów. Krewny Kumata, Nethimera i Zebedenesa. Ojciec Kiejstuta Skomandowicza
 • Pokonał Pomorzan, Polaków i pozostałych kungisów i stał się jedynym królem Jaćwieży
200px-Fragment of monument to knyaz Mal in Korosten town, Ukraine

Posąg Gedatesa

Gedates
0 Wojownicy2

Nethimer i Zebedenes

Nethimeres
0 Wojownicy2

Nethimer i Zebedenes

Zebedenes
0 Prusowie3

Skurdes

Skurdes

Władcy Litwinów

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki