FANDOM


Flaga Rusi

Flaga Wszech-ruska

Rusini, Rusowie, Ruśnicy - Nazwa zbiorcza określająca etniczną ludność Republiki Stepu Słowiańskiego oraz wschodnich ziem III Rzeczpospolitej i Federacji Stanów Bałtyjskich Litwy mówiącą językami ruskimi i będącą pochodzenia wschodniosłowiańskiego. Na ziemiach zamieszkanych przez Rusinów znajduje się prakolebka Prasłowian. Niektóre grupy ruskie zamieszkują Liwie, Mordawie i Merie, jednak (prócz zachodnio-południowej Liwii) nie są tam autochtonami. 

Nazwa Obszar zamieszkiwania Państwo Język
Łemkowie Ruś Czerwona (Woj. Wołyńskie; Woj. Lędzieńskie; Woj. Dulebskie; Woj. Podkarpackie, Woj. Lubelskie)

Rzeczpospolita Polska (Flaga Polski)

Język polski; Język ruski (dialekt łemski)
Białorusini Ruś Biała (Woj. Drogowiczańskie; Woj. Radymskie) Rzeczpospolita Polska (Flaga Polski)

Język polski; Język ruski (dialekt białoruski)

Bojkowie Ruś Czarna (Woj. Lędzieńskie)

Rzeczpospolita Polska (Flaga Polski)

Język ruski
Stepowianie

Niezależna Republika Stepu Słowiańskiego (Ruś Złota)

Niezależna Republika Stepu Słowiańskiego (Flaga Republiki Stepu Słowiańskiego) Język ruski
Ukraińcy Ruś Brązowa (Woj. Drewlańskie; wład. Drewlańskie)

Rzeczpospolita Polska (Flaga Polski)

Niezależna Republika Stepu Słowiańskiego (Flaga Republiki Stepu Słowiańskiego)

Język polski; Język ruski (dialekt ukraiński)
Rosjanie Ruś Błękitna (hjaz. loyahuo)

Rzeczpospolita Polska (Flaga Polski)

Demokratyczna Republika Liwii (Flaga Liwów)

Język liwski; Język ruski (dialekt rosyjski)

Zamieszańcy Ruś Zielona/Ruś Litewska

Federacja Stanów Bałtyjskich Litwy (Flag of Lithuania.svg)

Rzeczpospolita Polska (Flaga Polski)

Język litewski; Język łotewski; Język pruski; Język polski; Język ruski

Huculi Mordawia i Meria (hjaz. Oypghan; hjaz. Ouijh)

Republika Mordawi (Flaga Mordawii)

Republika Merii (Flaga Merii)

Język ruski (dialekt huculski); język mordawski
Pszewcy Niezależna Republika Stepu Słowiańskiego i III Rzesza Chazarska

Niezależna Republika Stepu Słowiańskiego (Flaga Republiki Stepu Słowiańskiego)

III Rzesza Chazarska (Flaga III Rzeszy Chazarskiej)

Język ruski (dialekt pszewski)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki