FANDOM


Białoruś to państwo znajdujące się w Wschodniej Europie. Po niespodziewanej śmierci Alaksandra Łukaszenki na początku 2020 roku Białoruś przeszła szereg zmian oraz kroków w stronę demokratyzacji. Mimo nie bycia członkiem Trójmorza utrzymuje z państwami należącymi do owej inicjatywy świetnie stosunki oraz prowadzi wspólne ćwiczenia wojskowe.