Fandom

Alternatywna historia

Alternatywna historia:Lista Scenariuszy

150stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0

SINE CHRISTIANITATE - Sine Christianitate to scenariusz alternatywnej historii. Zaczyna się w roku 363 n.e., kiedy rzymski cesarz Julian Apostata nie ginie w wyprawie na Persję, ale kontynuuje ją szczęśliwie aż do rozstrzygającej bitwy z wojskami perskimi. Zwycięstwo daje Julianowi powszechny szacunek, autorytet i wzmocnienie władzy tak ogromne, że jego program kulturowego renesansu pogaństwa i położenia tamy ekspansji chrześcijaństwa odnosi sukces. Julian rządzi najdłużej ze wszystkich cesarzy po Auguście - umiera bowiem dopiero w 410 roku, po 49 latach panowania. Za jego rządów Cesarstwo Rzymskieprzeżywa okres świetności owocujący gospodarczym rozwojem, sukcesami militarnymi i kulturową ekspansją. Julian rozbija Gotów usiłujących przekroczyć Dunajpod naporem plemion barbarzyńskich najeżdżających ich ziemie. Julian po śmierci zyskuje przydomek Wielki. Chrześcijaństwo pozostaje legalne, ale z pokolenia na pokolenie traci na znaczeniu.


CCC (ang. Countries-Culture-Community) - alternatywna historia, która obecnie rozgrywa się w roku 2012. Głównym punktem rozbieżności jest rok 1492, kiedy Kolumb ginie podczas swojej wyprawy, a Ferdynand Magellan i jego cała załoga umiera na Filipinach. Nowy Ląd zostaje odkryty dopiero w 1544 roku dzięki wyprawie Alberta Ramoguzziego. Przez ten czas jednak cywilizacje Mezoameryki zdołały się lepiej rozwinąć. Najwięcej uwagi scenariusz CCC poświęca Europie, w szczególności jej krajom i wydarzeniom kulturalnym. Z czasem odkrywane będą kolejne informacje.

Cała akcja toczy się dalej i główną uwagę poświęcać będziemy wydarzeniom teraźniejszym!


Alternatywna Przyszłość Europy - Alternatywna przyszłość Europy w której w wyniku wojny Krymskiej NATO, UE i inne sojusznicze organizacje zostają rozwiązane, niektóre państwa chcą podbić inne, a niektóre chcą zdobyć niepodległość. Nad Światem zapanował chaos. Świat będzie o krok od III Wojny Światowej, która może pochłonąć 80% całkowitej ludzkości...


Nieznane Państwa - alternatywna historia, która rozpoczyna się w roku 2000. Cel tej historii są państwa które nikt nie wymyślał...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej w Fandom

Losowa wiki